Хидропоника Print

Хидропониката е различен начин на отглеждани на растения. Използва се по-масово от началото на миналият век. Това е принципно нова технология в растениевъдството, която изисква допълнителни съоръжения, по-висока култура на производството и тясна връзка с науката. Хидропониката се приближава повече до промишлените производства и повече се поддава на механизация и автоматизация. Растенията се развиват в субстрат, в органична или инертна форма. Извършва се пълен контрол на напояването и торенето. По този начин се получава висока икономическа ефективност. Липсата на болести и неприятели по корените на растенията ограничава използването на торове и препарати и се получава по-високо качество на продукцията. Принципът на метода се състои в това, че растенията получават необходими те им минерални вещества не от почвата, а от хранителен разтвор.В нашата оранжерия кореновата система на растенията се развива в твърд субстрат - каменна вата. Хранителният разтвор се подава периодично чрез капкова система.